Aktualności

O fundacji

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia"
Albert Einstein

Chcemy pomagać dzieciom i młodzieży rozwijać zdolności i talenty, aby w dorosłym życiu doznali najwyższego spełnienia, jakim jest służenie ludziom.
Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, powstała dzięki hojności i pomysłowi jej założycielki.
Uzdolnione dzieci zostaną niedługo wybitnymi naukowcami, twórcami i inżynierami...Wierzymy, że nasza działalność pomoże najmłodszym polubić naukę, będzie motywowała ich do zdobywania wiedzy pozaszkolnej, do rozwinięcia oraz realizacji pasji i marzeń.

Celem Fundacji jest:
1. działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i rozwojowych zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych oraz na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
- udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej z rodzin niezamożnych,
- fundowanie nagród dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie i opłacanie szkoleń, kursów i konferencji.,
- przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych,
- promowanie w kraju i za granicą osiągnięć dzieci i młodzieży polskiej,
- wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych, pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura,
informacja, rozwój i kształcenie dzieci i młodzieży, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna charytatywna i humanitarna),
- popularyzacja twórczości i kreatywnego myślenia w realizacji projektów, związanych z nauką i techniką wśród dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia,
- wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinach: sztuki, kultury, nauki i medycyny,
2. działalność charytatywna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, sierot oraz wspieranie organizacji, niosących pomoc innym potrzebującym.
3. wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej z krajami Wschodniej i Środkowej Europy w dziedzinach nauki, techniki, kultury i dobroczynności.