Aktualności

Lista Stypendystów Programu Stypendialnego Omnibus 2011-2012

      LISTA Stypendystów

ustalona przez Komisję stypendialną Fundacji Omnibus” im.Franciszki Drab działającej na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przechodni 2/1028 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337655,

z dnia 25 lipca 2011 r. 

1.      Michał Perłakowski (Ostrołęka) – 47 pkt.
2.      Franciszek Szarwacki (Rzekuń/ Ostrołęka) – 92 pkt.
3.      Igor Cybulski (Ostrołęka) – 32 pkt.
4.      Przemysław Michalczewski (Radom) – 50 pkt.
5.      Aneta Michalczewska (Radom) – 28,5 pkt.
6.      Martyna Bek (Szebnie)– 32 pkt
7.      Jan Żak (Warszawa) – 69 pkt.
8.      Adam Rempałą (Warszawa) – 46 pkt.
9.      Luiza Rosłanowska (Radom) – 45 pkt.
10.    Stefan Rucki (Tulce) – 54 pkt.
11.    Weronika Pawlus (Warszawa) – 37 pkt.
12.    Oliwia Burlikowska (Warszawa) – 27 pkt.
13.    Mateusz Król (Obryte) - 31 pkt.
14.    Joanna Szczepanik (Cółkowo M./Obryte) – 31,5 pkt.
15.    Natalia Karaszewska (Warszawa) – 48 pkt.
16.    Albert Siuda (Wilcza Wola/Szydłowiec) – 36 pkt.
17.    Aleksandra Gajowik (Sienno) – 26 pkt.
18.    Konrad Smyk (Obryte) – 26 pkt.